преглед

на търг

9110-5713

Търг 9110-5713 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-15-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: яс

Дървесина (м³): Едра: 120, Средна: 18, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 800, ОЗМ: 16

Общо: 972м³

Начална цена: 107931.00 лв.

Стъпка: 1080 лв.

Гаранция: 5396 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022