преглед

на търг

9110-5711

Търг 9110-5711 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-13-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, яс, лп, тп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 208, Средна: 118, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 513, ОЗМ: 14

Общо: 905м³

Начална цена: 106592.00 лв.

Стъпка: 1066 лв.

Гаранция: 5329.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Договор

05.01.2023

Анекс

21.04.2023

Допълнителни документи

05.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2022