преглед

на търг

9110-5709

Търг 9110-5709 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-11-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, яс, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 53, Средна: 138, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 773, ОЗМ: 21

Общо: 1007м³

Начална цена: 114330.00 лв.

Стъпка: 1144 лв.

Гаранция: 5716 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022