преглед

на търг

9110-5706

Търг 9110-5706 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-8-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 63, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 718, ОЗМ: 4

Общо: 809м³

Начална цена: 85157.00 лв.

Стъпка: 852 лв.

Гаранция: 4257 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022