преглед

на търг

9110-5705

Търг 9110-5705 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-7-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, цр, лп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 72, Средна: 136, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 812, ОЗМ: 13

Общо: 1038м³

Начална цена: 112370.00 лв.

Стъпка: 1124 лв.

Гаранция: 5618 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022