преглед

на търг

9110-5704

Търг 9110-5704 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-6-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, цр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 138, Средна: 247, Дребна: 27

Дърва (м³): За огрев: 730, ОЗМ: 36

Общо: 1178м³

Начална цена: 119709.00 лв.

Стъпка: 1198 лв.

Гаранция: 5985 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи

28.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022