преглед

на търг

9110-5703

Търг 9110-5703 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-5-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, цр, яс, лп, тп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 132, Средна: 252, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 2133, ОЗМ: 46

Общо: 2614м³

Начална цена: 296663.00 лв.

Стъпка: 2967 лв.

Гаранция: 14833 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи

28.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022