преглед

на търг

9110-5701

Търг 9110-5701 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-3-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, дб

Дървесина (м³): Едра: 1152, Средна: 4, Дребна: 70

Дърва (м³): За огрев: 1577, ОЗМ: 120

Общо: 2923м³

Начална цена: 421059.00 лв.

Стъпка: 4211 лв.

Гаранция: 21052 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022