преглед

на търг

9110-5700

Търг 9110-5700 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-2-2023

Дата на публикуване: 18.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, цр, лп, тп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 573, Средна: 158, Дребна: 44

Дърва (м³): За огрев: 1756, ОЗМ: 68

Общо: 2599м³

Начална цена: 333992.00 лв.

Стъпка: 3340 лв.

Гаранция: 16699.00 лв.

Първа дата: 07.12.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.11.2022

Документация за провеждане на търг

18.11.2022

Проекто-договор

18.11.2022

Протокол от проведен търг

07.12.2022

Договор

05.01.2023

Анекс

21.04.2023

Анекс

07.02.2024

Допълнителни документи

05.01.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

18.11.2022

Допълнителен документ

18.11.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.12.2022