преглед

на търг

9870-5640

Търг 9870-5640 - ДГС Върбица

Обект No. 7-28-2022

Дата на публикуване: 19.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 331, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 331м³

Начална цена: 44870.00 лв.

Стъпка: 449 лв.

Гаранция: 2244 лв.

Първа дата: 09.11.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.10.2022

Документация за провеждане на търг

19.10.2022

Проекто-договор

19.10.2022

Протокол от проведен търг

10.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.10.2022

Допълнителен документ

19.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.11.2022