преглед

на търг

9870-5639

Търг 9870-5639 - ДГС Върбица

Обект No. 7-27-2022

Дата на публикуване: 19.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, цр, трп

Дървесина (м³): Едра: 174, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 174м³

Начална цена: 18000.00 лв.

Стъпка: 180 лв.

Гаранция: 900.00 лв.

Първа дата: 09.11.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.10.2022

Документация за провеждане на търг

19.10.2022

Проекто-договор

19.10.2022

Протокол от проведен търг

10.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.10.2022

Допълнителен документ

19.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.11.2022