преглед

на търг

9850-5636

Търг 9850-5636 - ДГС Преслав

Обект No. 6-30-2022

Дата на публикуване: 07.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, бк, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 202, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 202м³

Начална цена: 19455.00 лв.

Стъпка: 194 лв.

Гаранция: 973.00 лв.

Първа дата: 26.10.2022, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.10.2022

Документация за провеждане на търг

07.10.2022

Проекто-договор

07.10.2022

Протокол от проведен търг

27.10.2022

Допълнителни документи

02.11.2022

Допълнителни документи

15.11.2023

Допълнителни документи

29.12.2023

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.10.2022

Допълнителен документ

07.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.10.2022