преглед

на търг

9850-5635

Търг 9850-5635 - ДГС Преслав

Обект No. 6-29-2022

Дата на публикуване: 07.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 395, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 395м³

Начална цена: 43500.00 лв.

Стъпка: 435 лв.

Гаранция: 2175 лв.

Първа дата: 26.10.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.10.2022

Документация за провеждане на търг

07.10.2022

Проекто-договор

07.10.2022

Протокол от проведен търг

27.10.2022

Допълнителни документи

02.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.10.2022

Допълнителен документ

07.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.10.2022