преглед

на търг

9900-5627

Търг 9900-5627 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-9-2022

Дата на публикуване: 30.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, ак

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 26м³

Начална цена: 2280.00 лв.

Стъпка: 22 лв.

Гаранция: 114.00 лв.

Първа дата: 19.10.2022, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

30.09.2022

Документация за провеждане на търг

30.09.2022

Проекто-договор

30.09.2022

Протокол от проведен търг

20.10.2022

Договор

17.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

30.09.2022

Допълнителен документ

30.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.10.2022