преглед

на търг

9870-5617

Търг 9870-5617 - ДГС Върбица

Обект No. 7-23-2022

Дата на публикуване: 29.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, трп, яв

Дървесина (м³): Едра: 95, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 95м³

Начална цена: 9130.00 лв.

Стъпка: 91 лв.

Гаранция: 457.00 лв.

Първа дата: 19.10.2022, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.09.2022

Документация за провеждане на търг

29.09.2022

Проекто-договор

29.09.2022

Протокол от проведен търг

20.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.09.2022

Допълнителен документ

29.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.10.2022