преглед

на търг

7800-5608

Търг 7800-5608 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-24-2022

Дата на публикуване: 27.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, кл, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 692, Средна: 419, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 357, ОЗМ: 43

Общо: 1512м³

Начална цена: 72315.00 лв.

Стъпка: 723 лв.

Гаранция: 3616 лв.

Първа дата: 19.10.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.09.2022

Документация за провеждане на търг

27.09.2022

Проекто-договор

27.09.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.10.2022