преглед

на търг

9300-5474

Търг 9300-5474 - ДГС Добрич

Обект No. 14-16-2022

Дата на публикуване: 01.08.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, ак, глд, срлп

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 106, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 277, ОЗМ: 0

Общо: 447м³

Начална цена: 40277.00 лв.

Стъпка: 403 лв.

Гаранция: 2013 лв.

Първа дата: 19.08.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.08.2022

Протокол от проведен търг

19.08.2022

Договор

09.09.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2022