преглед

на търг

9300-5469

Търг 9300-5469 - ДГС Добрич

Обект No. 14-11-2022

Дата на публикуване: 01.08.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр

Дървесина (м³): Едра: 286, Средна: 19, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 400, ОЗМ: 0

Общо: 705м³

Начална цена: 67496.00 лв.

Стъпка: 675 лв.

Гаранция: 3374 лв.

Първа дата: 18.08.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.08.2022

Протокол от проведен търг

18.08.2022

Договор

09.09.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2022