преглед

на търг

9850-4791

Търг 9850-4791 - ДГС Преслав

Обект No. 6-8-2022

Дата на публикуване: 14.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, лп

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50м³

Начална цена: 4785.00 лв.

Стъпка: 47 лв.

Гаранция: 239 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2022

Документация за провеждане на търг

14.01.2022

Проекто-договор

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2022

Допълнителен документ

14.01.2022