преглед

на търг

9850-4789

Търг 9850-4789 - ДГС Преслав

Обект No. 6-6-2022

Дата на публикуване: 14.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 180, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 180м³

Начална цена: 18630.00 лв.

Стъпка: 186 лв.

Гаранция: 931 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2022

Документация за провеждане на търг

14.01.2022

Проекто-договор

14.01.2022

Протокол от проведен търг

04.02.2022

Договор

16.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2022

Допълнителен документ

14.01.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2022