преглед

на търг

9850-4788

Търг 9850-4788 - ДГС Преслав

Обект No. 6-5-2022

Дата на публикуване: 14.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 141, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 141м³

Начална цена: 14360.00 лв.

Стъпка: 143 лв.

Гаранция: 718 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2022

Документация за провеждане на търг

14.01.2022

Проекто-договор

14.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2022

Допълнителен документ

14.01.2022