преглед

на търг

9300-4784

Търг 9300-4784 - ДГС Добрич

Обект No. 14-7-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, ак, глд, срлп

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 195, Дребна: 54

Дърва (м³): За огрев: 1260, ОЗМ: 0

Общо: 1557м³

Начална цена: 133670.00 лв.

Стъпка: 1337 лв.

Гаранция: 6683 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022