преглед

на търг

9300-4783

Търг 9300-4783 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, лдб, брс, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 243, Дребна: 85

Дърва (м³): За огрев: 1219, ОЗМ: 0

Общо: 1582м³

Начална цена: 127974.00 лв.

Стъпка: 1280 лв.

Гаранция: 6398 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022