преглед

на търг

9300-4782

Търг 9300-4782 - ДГС Добрич

Обект No. 14-5-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, бл, цр, мжд, ак, кдб, глд, мх, пляс

Дървесина (м³): Едра: 48, Средна: 226, Дребна: 63

Дърва (м³): За огрев: 1349, ОЗМ: 0

Общо: 1686м³

Начална цена: 150881.00 лв.

Стъпка: 1509 лв.

Гаранция: 7544 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Протокол от проведен търг

04.02.2022

Договор

23.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2022