преглед

на търг

9300-4781

Търг 9300-4781 - ДГС Добрич

Обект No. 14-4-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, глд, кл, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 85, Средна: 225, Дребна: 24

Дърва (м³): За огрев: 1415, ОЗМ: 0

Общо: 1749м³

Начална цена: 162334.00 лв.

Стъпка: 1623 лв.

Гаранция: 8116 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022