преглед

на търг

9300-4780

Търг 9300-4780 - ДГС Добрич

Обект No. 14-3-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, гбр, ак, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 88, Средна: 190, Дребна: 53

Дърва (м³): За огрев: 1614, ОЗМ: 0

Общо: 1945м³

Начална цена: 177604.00 лв.

Стъпка: 1776 лв.

Гаранция: 8880 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022