преглед

на търг

9300-4779

Търг 9300-4779 - ДГС Добрич

Обект No. 14-2-2022

Дата на публикуване: 11.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, глд, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 190, Средна: 161, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 1226, ОЗМ: 0

Общо: 1620м³

Начална цена: 144591.00 лв.

Стъпка: 1446 лв.

Гаранция: 7229 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.01.2022

Документация за провеждане на търг

11.01.2022

Проекто-договор

11.01.2022

Протокол от проведен търг

04.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

11.01.2022

Допълнителен документ

20.01.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2022

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

24.02.2022