преглед

на търг

9870-4777

Търг 9870-4777 - ДГС Върбица

Обект No. 7-3-2022

Дата на публикуване: 31.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, трп

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 306, ОЗМ: 0

Общо: 309м³

Начална цена: 20319.00 лв.

Стъпка: 203 лв.

Гаранция: 1015 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.12.2021

Документация за провеждане на търг

31.12.2021

Проекто-договор

31.12.2021

Протокол от проведен търг

20.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.12.2021

Допълнителен документ

31.12.2021

Допълнителен документ

31.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.01.2022