преглед

на търг

9700-4774

Търг 9700-4774 - ДГС Шумен

Обект No. 9-11-2022

Дата на публикуване: 29.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 465, ОЗМ: 0

Общо: 507м³

Начална цена: 31014.00 лв.

Стъпка: 310 лв.

Гаранция: 1550 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.12.2021

Документация за провеждане на търг

29.12.2021

Проекто-договор

29.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022