преглед

на търг

9700-4773

Търг 9700-4773 - ДГС Шумен

Обект No. 9-10-2022

Дата на публикуване: 29.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 8, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 7

Общо: 235м³

Начална цена: 9672.50 лв.

Стъпка: 96 лв.

Гаранция: 483 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.12.2021

Документация за провеждане на търг

29.12.2021

Проекто-договор

29.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022