преглед

на търг

9700-4772

Търг 9700-4772 - ДГС Шумен

Обект No. 9-9-2022

Дата на публикуване: 29.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 384, ОЗМ: 6

Общо: 416м³

Начална цена: 24776.00 лв.

Стъпка: 247 лв.

Гаранция: 1238 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.12.2021

Документация за провеждане на търг

29.12.2021

Проекто-договор

29.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022