преглед

на търг

9700-4769

Търг 9700-4769 - ДГС Шумен

Обект No. 9-6-2022

Дата на публикуване: 29.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 408, ОЗМ: 11

Общо: 434м³

Начална цена: 30972.00 лв.

Стъпка: 309 лв.

Гаранция: 1548 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.12.2021

Документация за провеждане на търг

29.12.2021

Проекто-договор

29.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022