преглед

на търг

9700-4765

Търг 9700-4765 - ДГС Шумен

Обект No. 9-2-2022

Дата на публикуване: 29.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр, лп, мжд, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 29, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 643, ОЗМ: 2

Общо: 676м³

Начална цена: 26603.50 лв.

Стъпка: 266 лв.

Гаранция: 1330 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.12.2021

Документация за провеждане на търг

29.12.2021

Проекто-договор

29.12.2021

Протокол от проведен търг

21.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Допълнителен документ

29.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.01.2022