преглед

на търг

7800-4736

Търг 7800-4736 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-11-2022

Дата на публикуване: 14.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, здгл, чдб, здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 477, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 477м³

Начална цена: 44400.00 лв.

Стъпка: 444 лв.

Гаранция: 2220 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.12.2021

Документация за провеждане на търг

14.12.2021

Проекто-договор

14.12.2021

Протокол от проведен търг

10.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.12.2021

Допълнителен документ

14.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2022