преглед

на търг

7800-4735

Търг 7800-4735 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-10-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, бл, цр, гбр, мжд, ак, глд, кл, срлп, пляс, пяс

Дървесина (м³): Едра: 398, Средна: 240, Дребна: 23

Дърва (м³): За огрев: 753, ОЗМ: 0

Общо: 1414м³

Начална цена: 82447.00 лв.

Стъпка: 825 лв.

Гаранция: 4122 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

07.01.2022

Договор

25.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.01.2022