преглед

на търг

7800-4730

Търг 7800-4730 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-5-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 104, Средна: 185, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 1276, ОЗМ: 61

Общо: 1632м³

Начална цена: 86058.00 лв.

Стъпка: 861 лв.

Гаранция: 4302 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

10.01.2022

Договор

20.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2022