преглед

на търг

9261-4724

Търг 9261-4724 - ДГС Цонево

Обект No. 11-1-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр, яс, мжд, кл, срлп

Дървесина (м³): Едра: 1023, Средна: 385, Дребна: 282

Дърва (м³): За огрев: 8027, ОЗМ: 0

Общо: 9717м³

Начална цена: 605875.00 лв.

Стъпка: 6059 лв.

Гаранция: 30294 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

10.01.2022