преглед

на търг

7900-4718

Търг 7900-4718 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-1-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, яс, трп

Дървесина (м³): Едра: 1244, Средна: 409, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 2311, ОЗМ: 114

Общо: 4092м³

Начална цена: 298872.00 лв.

Стъпка: 2989 лв.

Гаранция: 14944 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Документация за провеждане на търг

13.12.2021

Проекто-договор

13.12.2021

Протокол от проведен търг

31.12.2021

Договор

11.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2021