преглед

на търг

9870-2267

Търг 9870-2267 - ДГС Върбица

Обект No. 7-6-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 144.52, Средна: 15.03, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 159.55м³

Начална цена: 15316.26 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 766 лв.

Първа дата: 17.03.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване