преглед

на търг

7900-4554

Търг 7900-4554 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-7-2021

Дата на публикуване: 11.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 73, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 73м³

Начална цена: 18875.00 лв.

Стъпка: 189 лв.

Гаранция: 944 лв.

Първа дата: 01.12.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.11.2021

Документация за провеждане на търг

11.11.2021

Проекто-договор

11.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.11.2021

Допълнителен документ

11.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

26.11.2021