преглед

на търг

9000-4553

Търг 9000-4553 - ДГС Варна

Обект No. 10-19-2021

Дата на публикуване: 04.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, бл

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 87м³

Начална цена: 8685.00 лв.

Стъпка: 86 лв.

Гаранция: 434 лв.

Първа дата: 24.11.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.11.2021

Документация за провеждане на търг

04.11.2021

Проекто-договор

04.11.2021

Протокол от проведен търг

24.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.11.2021

Допълнителен документ

04.11.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.11.2021