преглед

на търг

9870-4549

Търг 9870-4549 - ДГС Върбица

Обект No. 7-34-2021

Дата на публикуване: 27.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 131м³

Начална цена: 16620.00 лв.

Стъпка: 166 лв.

Гаранция: 831 лв.

Първа дата: 17.11.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2021

Документация за провеждане на търг

27.10.2021

Проекто-договор

27.10.2021

Протокол от проведен търг

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.11.2021