преглед

на търг

9700-4543

Търг 9700-4543 - ДГС Шумен

Обект No. 9-12-2021

Дата на публикуване: 27.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 386, ОЗМ: 0

Общо: 386м³

Начална цена: 12840.00 лв.

Стъпка: 128 лв.

Гаранция: 642 лв.

Първа дата: 18.11.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2021

Документация за провеждане на търг

27.10.2021

Проекто-договор

27.10.2021

Протокол от проведен търг

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.11.2021