преглед

на търг

9700-4542

Търг 9700-4542 - ДГС Шумен

Обект No. 9-11-2021

Дата на публикуване: 27.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 797, ОЗМ: 3

Общо: 831м³

Начална цена: 28170.00 лв.

Стъпка: 281 лв.

Гаранция: 1408 лв.

Първа дата: 18.11.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2021

Документация за провеждане на търг

27.10.2021

Проекто-договор

27.10.2021

Протокол от проведен търг

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.11.2021