преглед

на търг

9700-4541

Търг 9700-4541 - ДГС Шумен

Обект No. 9-10-2021

Дата на публикуване: 27.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, лп

Дървесина (м³): Едра: 46, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 806, ОЗМ: 2

Общо: 854м³

Начална цена: 28410.00 лв.

Стъпка: 284 лв.

Гаранция: 1420 лв.

Първа дата: 18.11.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2021

Документация за провеждане на търг

27.10.2021

Проекто-договор

27.10.2021

Протокол от проведен търг

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Допълнителен документ

27.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.11.2021