преглед

на търг

9850-4540

Търг 9850-4540 - ДГС Преслав

Обект No. 6-48-2021

Дата на публикуване: 21.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 148, Средна: 31, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 288, ОЗМ: 120

Общо: 602м³

Начална цена: 40726.00 лв.

Стъпка: 407 лв.

Гаранция: 2036 лв.

Първа дата: 10.11.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.10.2021

Документация за провеждане на търг

21.10.2021

Проекто-договор

21.10.2021

Протокол от проведен търг

17.11.2021

Договор

26.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.10.2021

Допълнителен документ

21.10.2021

Допълнителен документ

21.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.11.2021