преглед

на търг

9850-4539

Търг 9850-4539 - ДГС Преслав

Обект No. 6-47-2021

Дата на публикуване: 21.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 45, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 59, ОЗМ: 0

Общо: 150м³

Начална цена: 6278.00 лв.

Стъпка: 62 лв.

Гаранция: 313 лв.

Първа дата: 10.11.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.10.2021

Документация за провеждане на търг

21.10.2021

Проекто-договор

21.10.2021

Протокол от проведен търг

17.11.2021

Договор

26.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.10.2021

Допълнителен документ

21.10.2021

Допълнителен документ

21.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.11.2021