преглед

на търг

9850-4538

Търг 9850-4538 - ДГС Преслав

Обект No. 6-46-2021

Дата на публикуване: 21.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, кл

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 24, ОЗМ: 0

Общо: 27м³

Начална цена: 1650.00 лв.

Стъпка: 16 лв.

Гаранция: 82 лв.

Първа дата: 10.11.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.10.2021

Документация за провеждане на търг

21.10.2021

Проекто-договор

21.10.2021

Протокол от проведен търг

17.11.2021

Договор

26.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.10.2021

Допълнителен документ

21.10.2021

Допълнителен документ

21.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.11.2021