преглед

на търг

9751-4523

Търг 9751-4523 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-15-2021

Дата на публикуване: 08.09.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр

Дървесина (м³): Едра: 426, Средна: 31, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 320

Общо: 777м³

Начална цена: 67234.00 лв.

Стъпка: 673 лв.

Гаранция: 3361 лв.

Първа дата: 29.09.2021, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.09.2021

Документация за провеждане на търг

08.09.2021

Проекто-договор

08.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.09.2021

Допълнителен документ

08.09.2021