преглед

на търг

9870-4522

Търг 9870-4522 - ДГС Върбица

Обект No. 7-28-2021

Дата на публикуване: 07.09.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 434, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 434м³

Начална цена: 51070.00 лв.

Стъпка: 510 лв.

Гаранция: 2553 лв.

Първа дата: 29.09.2021, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.09.2021

Документация за провеждане на търг

07.09.2021

Проекто-договор

07.09.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.09.2021

Допълнителен документ

07.09.2021